İçsel gücünüzü hatırlayarak "Öz Liderlik" potansiyelinizi uyandırabilmenizi ve "Kendi Hayatınızın Lideri Olabilmenizi" desteklemek niyetiyle hazırlanan Dreamer to Achiever programı

 • Hayatı algılama biçiminizi esneterek içsel dünyanızda yeni bir anlayış seviyesi yaratır.
 • Öz liderlik potansiyelinizi fark ettirerek içsel gücünüzü hatırlatır.
 • Hayal gücünüzü kullanarak şu an ve gelecek arasında köprü kurmanızı sağlar.
 • Karar mekanizmanızı kuvvetlendirerek seçimlerinizle yeniyi inşa etmenizi sağlar.
 • Dikkatinizi ve iradenizi güçlendirerek hayatınızda sürdürülebilir değişiklikler yaratmanıza ve sizi heyecanlandıran bir hayat tasarlamanıza yardımcı olur.

** Dreamer to Achiever süreç içerisinde danışanın ihtiyaçlarına göre tasarlanan atölye çalışmaları ve mental strateji koçluğu seanslarından oluşur.

** Dreamer to Achiever atölyelerinin ortalama süresi 2 saattir.

** Mental Strateji Koçluğu seansları ortalama süresi 1 saattir.

** Dreamer to Achiever programının ortalama süresi 8 aydır.

Mental Stratejİ Koçluğu Seansları

 • Danışanlara kendilerini objektif gözlemleyebilecekleri bir alan açarak içsel ve dışsal dünyalarına bakış açılarını esnetir.
 • Yetenek ve güçlü yanlarını keşfetmelerine olanak sağlayarak öz liderlik potansiyellerini hatırlatır.
 • Zihinsel olarak netleşmelerine yardımcı olarak motivasyon ve cesaret ile harekete geçmelerine ve hayatlarında yeni olanı inşa etmelerine destek olur.

ÖRNEK DTA ATÖLYELERİ

Dreamer to AchIever Programı Sırasında ve Sonrasında Neler Beklemelİsİnİz?

 • Zihinsel esneklik kazanarak kendinize daha farklı bir perspektiften bakacak, gizil kalmış öz liderlik potansiyelinizi keşfedeceksiniz.
 • Zihinsel ve duygusal durumlarınızı gözlemleyebilme becerisi kazanarak kendinizi daha iyi yönetebileceksiniz.
 • Dikkatiniz ve iradeniz güçlenecek, kendinize ve geleceğe olan inancınız artacak.
 • Geleceğiniz için net bir vizyona sahip olacak, kararlarınızın sorumluluğunu alacaksınız.
 • Kendinize ve hayata karşı yeni bir anlayış seviyesi kazanacaksınız.
Zihnimizin mekanik yapısının nasıl çalıştığını anlayarak zihnimizi ve hayata karşı bakış açımızı esnetebilmemize yardımcı olur.

Dikkatimizi ve irade kasımızı güçlendirebilmemiz ve hayatımızda sürdürülebilir bir değişim yaratabilmemiz için yöntemler sunar.

Mekanik bir şekilde bizi yönlendiren alışkanlık ve rutinleri gözlemleyebileceğimiz bir alan açarak onlardan özgürleşmemize ve yeni olanın çekim alanına girmemize yardımcı olur.

Duygularımızı yönetebilmemize yardımcı olan yöntemleri keşfederek dışsal koşullardan özgürleşmemizi sağlar.

Enerjimizi artıran aktiviteleri keşfederek özümüzde yatan değerlerimizi ve gerçek ihtiyaçlarımızı görmemizi sağlar.  

Her anın bir yaratım olduğu gerçeğini hatırlatarak gerçekliğe dair olan bakış açımızı esnetir ve hayatı farklı bir perspektiften algılayabileceğimiz kapılar açar.

En önemli güçlerimizden biri olan hayal gücünü etkin bir şekilde kullanarak hayatımızda farklı olasılıkları canlandırabilmemizi ve sürdürülebilir bir gelecek yaratabilmemizi sağlar.

Her anın bir seçim anı ve her seçimin bir olasılık olduğu bilincini kuvvetlendirerek daha iyi bir gelecek olasılığını harekete geçirebileceğimize dair olan inancımızı kuvvetlendirir.

Hayal gücümüzü kullanarak şu an ve gelecek arasında köprü kurmamıza ve daha yüksek bir anlayış seviyesi ile uyumlanmamıza destek olur.

Seçimlerimizin ve geleceğimizin sorumluluğunun bize ait olduğunu hatırlatır, içsel gücümüz ile buluşmamızı sağlar.

Cesaret ve kararlılıkla attığımız adımlarla İçsel bir dönüşüm yaşayarak özümüzde potansiyel olarak var olan lider ile uyumlanmamızı sağlar.

İçsel motivasyonumuzu, cesaretimizi ve kendimize olan inancımızı kuvvetlendirerek attığımız her adımla kendimize ilham olur, yeni realitemizi yaratırız.