KVKK Aydınlatma Metni

AYDINLATMA METNİ

Caferağa Mah. Neşe Sok. 33/6 Kadıköy – İstanbul adresinde kurulu Tankut Ayan Şirketi tarafından kişisel verilerinizin toplanmasına, işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin işbu Aydınlatma Metni, aşağıdaki hususlarda bilgilendirilmenizi amaçlamaktadır:

 • Tankut Ayantarafından hangi kişisel verilerin toplandığı, işlendiği;
 • Tankut Ayan ‘nın kişisel verilerinizi hangi amaçla topladığı, işlediği,
 • Tankut Ayan ‘nın kişisel verilerinizi kimlerle paylaştığı,
 • Tankut Ayan ‘nın Kişisel verilerinizin Türkiye dışına aktarılıp aktarılmadığı,
 • Tankut Ayan ‘nın verilerinizi nasıl sakladığı ve koruduğu ve
 • Kişisel verilerinize ilişkin haklarınız.
 • İşbu Aydınlatma Metninin amaçları kapsamında,
 1. “Kişisel Veri” tanımlanmış veya tanımlanabilir bir bireye ilişkin bilgiyi; ve
 2. “İşleme” Kişisel Veriye ilişkin toplama, izni geri çekme, ulaşma, kullanma, paylaşma,

saklama ve imha gibi işlemleri ifade eder.

Kişisel Verilerin Toplaması, Kullanılması ve Paylaşılması

 1. Toplama Tankut Ayan taraflar arasındaki hizmet ilişkisi kapsamında çağrı merkezleri, web sitesi ve uygulama (app) aracılığıyla sizlerden Kişisel Veri toplar. Ayrıca çalıştığınız işyeri, erişimimize onay verdiğiniz veya kamuya açık sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları veya web siteleri gibi üçüncü kişilerden hakkınızda bilgi toplanabilir.

Tankut Ayan ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından toplanan ve işlenen Kişisel Veriler aşağıdaki gibidir:

Yukarıda anılan ve Tankut Ayan tarafından talep edilen Kişisel Verilerinizden başkaca verileri Tankut Ayan ve/veya tedarikçilerinden biri ile paylaşmanız ve/veya Tankut Ayan ‘nın uygulamalarına yüklemeniz anılan verileri kendi iradeniz ile alenileştirmeniz anlamına gelmektedir. Tarafınızca alenileştirilen veriler hususunda Tankut Ayan ve/veya tedarikçilerinin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 1. Hukuki bir yükümlülüğün veya sözleşmeden doğan yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. Aşağıda bahsi geçen Kişisel Veriler,

veri sorumlusu sıfatıyla Tankut Ayan ve/veya anlaşmalı tedarikçileri tarafından, başta Türk Borçlar Kanunu olmak

Ad, SoyadıDoğum TarihiVücut Ölçüleri
E-Posta AdresiRuh Sağlığı VerileriDijital Fotoğraf
Telefon NumarasıSağlık Durumu 

üzere ilgili mevzuata uyum kapsamında ve hizmet sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla işlenecektir.

İlgili Kişisel Verilerin işlenmesi için Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/2 maddesi, (a), (c) ve (ç) fıkraları kapsamında açık onayınızın alınmasına gerek yoktur. Bu itibarla, Vibe To Be ile aranızdaki hizmet ilişkisi ve yasal yükümlülükler uyarınca ihtiyaç duyulan Kişisel Verinin ilgili mevzuatlarda öngörülen süreler içerisinde silinmesini isteme hakkınız bulunmamaktadır.

Ad, SoyadıDoğum Tarihi
E-Posta AdresiTelefon Numarası
 1. Sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi ve sair ticari amaçlarla Kişisel Verilerin toplanması.
Ad, SoyadıTelefon Numarası
E-Posta AdresiDoğum Tarihi
Dijital Fotoğraf 

Yukarıda anılan toplanan Kişisel Verileriniz, Tankut Ayan tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin geliştirilebilmesi, müşteri memnuniyeti ve ihtiyaçları doğrultusunda yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5/1. maddesine dayanmaktadır.

Tankut Ayan, açık onayınız kapsamında yukarıda anılan kişisel verilerinizi otomatik sistemler vesilesiyle analiz edebilir ve bu verilere ilişkin sonuç çıkarabilir.

 1. Psikolojik danışmanlık hizmetlerinin sağlanması amacıyla Kişisel Verilerin toplanması. ( Hizmet kapsamınızda varsa ve kullanmak istediğiniz takdirde )

Yukarıda anılan Kişisel Verileriniz, Tankut Ayan ve/veya tedarikçileri tarafından sunulan psikolojik danışmanlık hizmetlerinin verilmesi amacıyla ve yalnızca bu kapsamda açık onayınız kapsamında işlenmektedir.

Burada yer alan kişisel verilerin yukarıda belirtilen amaçlarla işlenmesi, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 6/2. Maddesine dayanmaktadır.

Vücut ÖlçüleriSağlık VerileriRuh Sağlığı Verileri

Tankut Ayan tarafınıza sağlayacağı psikolojik danışmanlık gibi hizmetler (anlaşmalı tedarikçiler tarafından sağlanan hizmetler) kapsamında paylaştığınız vücut ölçüleriniz, sağlık verileriniz ve ruh sağlığı verileri gibi özel nitelikli kişisel veriniz doğrudan açık onayınız kapsamında işlenmektedir. Böyle bir durumda hassas verileriniz yalnızca hizmet aldığınız psikolog ve/ veya Tankut Ayan ‘nın sözleşmeli olduğu hizmet sağlayıcı çağrı merkezi tarafından işlenecektir. Hizmet kapsamında paylaştığınız Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz’e yalnızcaTankut Ayan ‘nın yetkilendirdiği kişiler ulaşabilecektir. Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz hiçbir koşulda, anılan kişiler dışındaki, üçüncü kişiler ile paylaşılmayacaktır.

Ancak belirtmek isteriz ki, verilen psikolojik danışmanlık hizmetlerinin niteliği gereği, açık onayınızı geri çekmeniz halinde Tankut Ayan ve/veya tedarikçileri bu hizmetleri vermeye devam edemeyecektir.

1.3. ve 1.4. başlıklarda anılan ve açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verilerinizin Tankut Ayan ve/veya tedarikçileri tarafından bu amaçlarla işlenmesine ilişkin onayınızı herhangi bir neden ileri sürmeden, dilediğiniz zaman geri çekme hakkına sahipsiniz. Onayınızı geri çektiğinize dair beyanınızın Tankut Ayan’a iletmenizin ardından Tankut Ayan ve/veya tedarikçileri verilerinizi bu amaçla işlemeye derhal son verecektir.

Onayınızı geri çekmeniz, bu geri çekmeden önce onayınıza dayanarak yapılan işlemenin hukuka uygunluğunu etkilemeyecektir. Tankut Ayan’nın yürürlükteki kanun izin verdiği veya gerektirdiği sürece onayınızın geri çekilmesinden önce sağlanan bilgileri muhafaza etmeye devam edecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin işleme süresi

Kişisel Verileriniz, verileriniziTankut Ayanve/veya anlaşmalı tedarikçiler ile paylaştığınız tarihinden itibaren, ilgili mevzuat uyarınca öngörülen saklama süresinin sonuna kadar saklanmaktadır. Ayrıca, hizmet kapsamınızda çağtı merkezi varsa

kişisel verileriniz ilgili çağrı merkezi tarafından da güvenlik ve bilgi doğrulaması amacıyla veriyi kaydettikleri tarihten itibaren iki (2) yıl boyunca saklanacaktır.

Kişisel Verileriniz, bu sürenin sonunda ilk imha periyodunda silinir veya yok edilir.

 1. Üçüncü kişilere aktarma veya açıklama

Açık izniniz doğrultusunda aşağıda belirtilen Kişisel Verileriniz yurt dışında yer alan Microsoft] unvanlı, İrlanda] adresine kayıtlı ve Tankut Ayan tarafından server hizmeti alınan şirkete aktarılacaktır:

Ad, SoyadıDoğum TarihiVücut Ölçüleri
E-Posta AdresiRuh Sağlığı VerileriDijital Fotoğraf
Telefon NumarasıSağlık Durumu 
 1. Kişisel Verilerin Toplanma Usulü Kişisel verileriniz;
  1. Hizmet alımı sırasında gerektiği durumda tarafınızca Tankut Ayan’nın sözleşmeli olarak hizmet aldığı çağrı merkezi ve/veya tedarikçileri ile paylaşılmaktadır.
  1. İşvereniniz tarafından sözleşmenin ifasını mümkün kılmak için iletilmektedir.
  1. İşlememize onay verdiğiniz bilgiler ve bunlarla sınırlı olmaksızın Tankut Ayan’nin erişimine onay verdiğiniz sosyal medya siteleri ve sağlıklı yaşam uygulamaları gibi üçüncü taraf uygulamaları.

Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız:

Bazı kısıtlamalar ve/veya aranan niteliklere tabi olarak şu haklara sahip olacaksınız:

(a) kişisel verilerinizin işlenip işlenmediği veya nasıl işlendiği ile ilgili olarak bilgi talep etmek (bilgi edinme hakkı), (b) işlemenin amacı ile ilgili ve verinin buna göre kullanılıp kullanılmadığı hususunda bilgi talep etmek, (c) verinin iletileceği ulusal ve uluslararası üçüncü taraflar ile ilgili bilgi talep etmek, (d) Kişisel Verilerinizin doğrulanmasını talep etmek, (e) varsa kişisel veri işleme, silme ve imha politikalarına göre Kişisel Verilerinizin silinmesini veya imhasını talep etmek, (f) Tankut Ayan’nın Kişisel Verilerinizin alıcılarını, Kişisel verilerinizin silinmesi veya düzeltilmesi hususunda bilgilendirmesini talep etmek, (g) Kişisel verinizi kullanarak otomatik işlenme durumuna itiraz etmek (Tankut Ayan böyle bir faaliyette bulunduysa), (h) İşlemlerin sınırlandırılmasını talep etmek ve (i) Tankut Ayan’nın kişisel verilerinizi

kanunsuz bir şekilde işlemesi durumunda, bu tür kanunsuz muameleler için Tankut Ayan’dan tazminat talep etmek.

hello@tankutayan.com adresine bir e-posta göndererek bu haklarınızı ifa edebilirsiniz. Tankut Ayan; yürürlükteki veri koruma kanununa göre bu taleplere cevap verecektir.

Kişisel Verilerinizin yürürlükteki veri koruma kanunu ihlal edilerek işlendiğine inanıyorsanız, Tankut Ayan tarafından başvurunuzun reddedilmesine müteakip veya yetersiz cevap alırsanız veya zamanında bir cevap almazsanız, kişisel koruma yetkilisine bir şikâyet sunma hakkına sahip olursunuz.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu

Adres: Caferağa Mah. Neşe Sok. 33/6 Kadıköy – İstanbul

+90 532 353 27 86

Web sitesi: https://tankutayan.com/