Play Video

Geleceğin Liderleri için tasarlanmış olan “Dreamer to Achiever” Öz Liderlik Programı, katılımcıların liderlik potansiyellerini açığa çıkartmalarını ve parçası bulundukları şirketlerinin sürdürülebilir bir gelecek yaratmalarını desteklemek amacıyla hazırlanmıştır.

 • Zihinsel esneklik kazanarak kendilerini ve hayatı daha bütünsel bir şekilde algılayacak.
 • Süreçlere farklı bir algı seviyesinden yaklaşarak çözüm odaklı yaratıcı fikirler geliştirecek.
 • Karar mekanizmalarını ve içsel motivasyonlarını kuvvetlendirerek iş hayatında sorumluluk anlayışlarını geliştirecek.
 • Cesaretle atacağı adımlar ile kendilerine ve iş arkadaşlarına ilham olacak.
 • Öz liderlik potansiyellerini hayata geçirerek şirketlerinin sürdürülebilir bir gelecek yaratma süreçlerinde liderlik rolü üstlenecekler.

Geleceğin liderlerine yatırım yapan şirketler:

 • Çalışanlarına değer vererek, onlarla arasında güvene dayalı bağlar inşa edecek.
 • Motivasyonlarını ve verimliliklerini yükseltecek.
 • Çalışan bireylerin sadece iş hayatında değil, hayatlarının her alanında dengeye gelerek kendilerini iyi hissetmelerine katkıda bulunacak.
 • Bütünsel gelişimlerine katkıda bulunarak hızla değişen dünya ile uyumlu, esnek liderler yetiştirecek.
 • Böylece kendi geleceklerine yatırım yapmış olacaklar.
Play Video

1. Aşama

Öz Lİderlİk Katılımcı
Grubunun Oluşturulması

Geleceğin lider adaylarından oluşan katılımcı grubunun İnsan Kaynakları departmanı tarafından oluşturulması.

2. Aşama

Mental Stratejİ Koçluğu Seansları

Öz Liderlik programı dahilinde bireysel olarak gerçekleştirilen mental strateji koçluğu seanslarının amacı;

 • Danışanların kendilerini objektif gözlemleyebilecekleri bir alan açarak içsel ve dışsal dünyalarına olan mevcut bakış açılarını esnetmek ve kendilerine dair olan farkındalıklarını artırmak.
 • Kendileri, çevreleri ve takımları ile olan iletişimlerini kuvvetlendirmek.
 • Dikkatlerini geliştirerek verimliliklerini yükseltmek.
 • Duygularını gözlemleme becerileri kazanarak duygusal dayanıklılıklarını güçlendirmek.
 • Zihinsel olarak netleşmelerine yardımcı olarak motivasyon ve cesaret ile harekete geçmelerini ve parçası bulundukları şirketlerinin gelişim süreçlerini desteklemektir.

Dreamer to AchIever Atölyelerİ

Dreamer to Achiever (DTA) atölyeleri, belirlenen grubun ihtiyaçlarına paralel bir şekilde tasarlanan ve grup halinde gerçekleştirilen butik atölye çalışmalarından oluşur.

** Öz Liderlik programının ortalama süresi 6 aydır.

** Öz Liderlik grubu ortalama 10 kişiden oluşur.

** Mental Strateji Koçluğu seanslarının ortalama süresi 45 dk’dır.

** Dreamer to Achiever atölyelerinin ortalama süresi 1,5 saattir.

Zihnimizin mekanik yapısının nasıl çalıştığını anlayarak zihnimizi ve hayata karşı bakış açımızı esnetebilmemize yardımcı olur.

Dikkatimizi ve irade kasımızı güçlendirebilmemiz ve hayatımızda sürdürülebilir bir değişim yaratabilmemiz için yöntemler sunar.

Duygularımızı yönetebilmemize yardımcı olan yöntemleri keşfederek dışsal koşullardan özgürleşmemizi sağlar.

İçsel dünyalarımızdaki duygu durumumuz ve hayata karşı olan tutumlarımızın iletişimlerimizin kalitesini belirlediği gerçekliğini oluşturur.

Enerjimizi artıran aktiviteleri keşfederek özümüzde yatan değerlerimizi ve gerçek ihtiyaçlarımızı görmemizi sağlar.  

Her anın bir seçim anı ve her seçimin bir olasılık olduğu bilincini kuvvetlendirerek daha iyi bir gelecek olasılığını harekete geçirebileceğimize dair olan inancımızı kuvvetlendirir.

Hayal gücümüzü kullanarak şu an ve gelecek arasında köprü kurmamıza ve daha yüksek bir anlayış seviyesi ile uyumlanmamıza destek olur.

Seçimlerimizin ve geleceğimizin sorumluluğunun bize ait olduğunu hatırlatır, içsel gücümüz ile buluşmamızı sağlar.

Cesaret ve kararlılıkla attığımız adımlarla İçsel bir dönüşüm yaşayarak özümüzde potansiyel olarak var olan lider ile uyumlanmamızı sağlar.

Zihnimizin çalışma prensiplerini ve yaratıcılığımızı kullanarak yeni fikirler ile buluşabileceğimiz alanlar açar.
Sürdürülebilir bir gelecek inşaa etmek için güvenilir takımlara ihtiyaç olduğu farkındalığını kuvvetlendirerek takımlar arası etkileşimde güvenilir zeminler oluşturur.
İçsel motivasyonumuzu, cesaretimizi ve kendimize olan inancımızı kuvvetlendirerek attığımız her adımla kendimize ilham olur, yeni realitemizi yaratırız.